Familie opstellingen in Zwolle

Heel je familie, familie opstellingen en systeem opstellingen in Zwolle.

                                    Familieopstellingen                                           Universeel toepasbaar

herschik het verleden
ontwar verstikkende banden
laat spreken wat is vermeden
de Ziel gedragen in Liefdevolle handen

 

Geen mens is een eiland, we zijn verbonden, maken deel uit van het leven op aarde, ademen dezelfde lucht in, denken dezelfde gedachten.
In een cultuur waar uit wordt gegaan van individualiteit en competitie is het besef van samenhang verdoezeld. In onze ziel weten we ons echter nog verbonden. Die vergeten samenhang leidt helaas tot conflicten en vervreemding en allerlei uitwassen. Hervinden van het besef een unieke plaats te hebben in een verbonden geheel, kan de balans herstellen en rust geven.

De Familie waarin we geboren worden laat voor velen diepe sporen na, hier leren we ons gedrag aan en vinden we een plaatsje in de familiekring.

Hierin ontwikkelde rolpatronen en eventuele gevoelige plekken of verhardingen in onze houding komen vaak terug in allerlei situaties .Er zijn zelfs familie patronen of trauma's die onbewust doorgeerfd worden. We kunnen met onbestemde angsten zitten die al generaties lang in de familie door gegeven worden en zelfs bij kinderen de kop op kunnen steken in de vorm van aangeboren of onbewust opgepakte ziekte en erfelijke psychische aandoeningen. 

Een familieopstelling is een unieke kans om situaties opnieuw te beleven in het bewustzijn waarin je je nu bevindt. Onevenwichtigheden uit het verleden recht te zetten, te vergeven en oude doorgëerfde lasten terug te geven. De ziel krijgt kans zich uit te drukken, het gaat voorbij aan ideeën die je over de situatie hebt, het is heel direct en voelbaar.

Familie opstellingen kunnen gedaan worden door een willekeurige groep mensen, zij kunnen gezinsleden vertegenwoordigen, en het wordt daarbij zelfs mogelijk om de onderliggende gevoelens te ervaren. Even kan een situatie weer tot leven gebracht worden en ervaren worden, onderliggende zieleroerselen laten zich zien en nu kunnen  dingen alsnog op hun plaats gezet worden.. Hierdoor komt de familie weer tot harmonie en worden de verbanden weer hersteld en komen vastgevroren situaties weer in beweging.
Dan keert de harmonie weer terug in je eigen constitutie, je kunt jezelf beter voelen , komt beter door en voelt je vrijer en meer in staat eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te aanvaarden.

Naast familietherapie en het oplossen van familiekarma geldt het principe van de opstellingen voor alle samenwerkingsvormen en maakt het mogelijk om situaties en verbanden bloot te leggen: het kan ook in de vorm van systeemopstellingen en bedrijfsopstellingen voor organisaties, mbt. dieren, instanties, werk, belangrijke keuzes, gezondheid, depressie, fobiëen, verslaving, eetstoornissen , autisme en adhd.

We werken liefst in een groep van 6 tot 15 personen, we doen ceremonies om de levenskracht die door de generaties stroomt voelbaar te maken en te zuiveren. En er is gelegenheid om situaties op te stellen.

 

 

 

In Zwolle Amstelveen en Kunnen familieopstellingen gedaan of bijgewoond worden.Verder ook op uitnodiging. 

Voor meer info e-mail: heelmijnfamilie@gmail.com